STEM Eğitimi Hakkında Bilgi

"Education is the most powerful weapon which   you can use to change the world". Nelson Mandela
     Çocuklar doğuştan gelen bir merak ve keşfetme duygusu içerisindedir. Çocukların günlük yaşamdaki deneyimleri onların dünyayı tanıma, algılama ve anlamlandırmalarını sağlar. Çocuklar, çevrelerinde olan olayları gözleyerek ve bu olayları kayıt ederek dünya ile ilgili bilgi sahibi olur. Kendi kendilerine sistematik gözlemler yapma ya da hipotezler kurma becerileri yoktur ama düşündükleri şeylerin doğru olup olmadığını test edebilirler, soru sormayı ve bunlara yanıt bulmayı, yaptıkları şeylerin neticesinde neler olduğunu görebilirler. Çocuklar bilim, matematik ve bilimsel kavramlar gibi birçok kavramı erken çocukluk döneminde kazanmaya başlar. 

STEM NEDİR?

​    STEM eğitimi bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının bir arada kullanılmasıyla oluşmuş bir eğitim yaklaşımıdır. Türkiye’de bu yaklaşım FeTeMM eğitimi olarak bilinmektedir. STEM eğitimi bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları arasında ilişki kurarak bu alanların entegrasyonunu sağlayan uygulama odaklı bir yaklaşımdır. Erken çocukluk dönemi (0-8 yaş) STEM eğitimine başlamak için en uygun zaman dilimidir.

 

  STEM eğitiminde temel amaç, çocukları problem çözme, teknolojiyi kullanma, analitik düşünme, iletişim becerilerini ve özgüvenini desteklemektir. 21. yüzyılda çocukların analitik ve eleştirel düşünme, iletişim kurma, iş birliği yapabilme ve yaratıcılık becerilerine sahip olması önemlidir. STEM eğitiminin ulusal eğitim sistemine entegre edilmesi bu becerilerle bireylerin yetişmesine olanak sağlar. Çocuklara yaşadıkları çevreyi tanıma, problemleri çözme ve bağımsız deneyimlerde bulunma fırsatı verilirse 21. yüzyıl becerileri geliştirilebilir.

 

   Çocukların 21. yüzyıl becerilerini kullanarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına katılımlarını sağlayacak etkinlikler STEM eğitimi kapsamındadır. 21. yüzyıl becerilerine dayanarak geleceğin mühendisleri, bilim insanları veya teknologlarının yetişeceği STEM eğitimi tüm dünyada önem kazanmaktadır. Ülkeler için 21. yüzyıl becerilerine sahip problem çözen, düşünen, sorgulayan ve karşılaştığı problemlere bilimsel çözümler üreten bireylerin yetiştirilmesi önemlidir.